Privacy policy

SensZenjoy mindfulness training en yoga

Privacy Statement

Inleiding

SensZenjoy, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, kantoorhoudende aan de Lupine 8, 2925 ET, Krimpen aan den IJssel verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het waarborgen van de privacy van betrokkenen is daarbij van fundamenteel belang.

Met ‘betrokkenen’ worden alle volgende natuurlijke personen waarvan SensZenjoy persoonsgegevens verwerkt bedoeld:

 • (potentiële) klanten van SensZenjoy
 • leveranciers
 • contactpersonen van leveranciers
 • bezoekers van onze website

Met dit Privacy Statement legt SensZenjoy in duidelijke taal uit hoe hij persoonsgegevens verwerkt binnen zijn bedrijfsvoering. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt elk stukje informatie bedoeld dat direct of indirect leidt tot de identificatie van een natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator. Voorbeelden van “verwerken” zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Indien u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement heeft, kunt u daarover met ons contact opnemen via de e-mail: joyce@senszenjoy.nl, ter attentie van Joyce Berwald of per post:

SensZenjoy

T.a.v.: Joyce Berwald
Lupine 8
2925 ET  Krimpen aan den IJssel

Gegevens:
KvK-nummer: 70776857
Rek nr: NL 59 ABNA 0817631607
Mevrouw J.E. (Joyce Emily) Berwald is directeur van SensZenjoy , mindfulness training en yoga te Krimpen aan den IJssel.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken;
  SensZenjoy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
  – Voor- en achternaam
  – Telefoonnummer thuis en/of mobiel
  – E-mailadres (-sen)
  – Gegevens over uw activiteiten op onze website
  – Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  – Internetbrowser en apparaat type
  – Bankrekeningnummer

1.2 Doelen verwerken persoonsgegevens

SensZenjoy verwerkt alleen relevante gegevens van betrokkenen in het kader van de uitvoering van haar taken, met als doel:

 • het verwerken van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • communiceren met betrokkenen;
 • communiceren met overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst
 • toezenden van nieuwsbrief en aankondigingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • SensZenjoy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • SensZenjoy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

1.3 Bewaartermijnen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Bij het bewaren van deze gegevens wordt de wettelijke bewaartermijnen van de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen.

2.Overige aspecten

2.1 Beveiliging

Het verwerken en uitwisselen van contractuele gegevens gebeurt voornamelijk digitaal. SensZenjoy heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, zoals:

 • het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

2.2 Inzien, corrigeren en verwijderen persoonsgegevens.

Vanuit de AVG hebben de betrokkenen het recht om hun gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Het inzagerecht houdt in dat betrokkenen een aanvraag kunnen indienen om inzicht te krijgen in de verwerking van hun persoonsgegevens. SensZenjoy zal na goedkeuring van de aanvraag tot inzage, de aanvrager faciliteren bij de inzage van deze gegevens. Echter, documenten met persoonsgegevens van betrokkenen worden niet verstrekt.

Daarnaast hebben betrokkenen van SensZenjoy het recht om gegevens te laten corrigeren en/of te laten verwijderen, dit volgt na inzage. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kan worden ingediend bij Joyce Berwald.

2.3 Delen van persoonsgegevens met derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

SensZenjoy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.4 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SensZenjoy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SensZenjoy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Winkelwagen

De zeven pijlers van mindfulness

Gratis

Gratis e-book

Scroll naar top