Blog & vlog

Mindful bevallen en pijnmanagement

‘Om het ondergaan van pijn te verminderen moeten we een cruciaal onderscheid maken tussen de pijn van pijn en de pijn die we creëren met onze gedachten over de pijn. Angst, boosheid, schuldgevoel, eenzaamheid en hulpeloosheid zijn allemaal mentale en emotionele reacties die pijn kunnen verergeren.’ Dit is wat de Dalai Lama zegt over pijn,

Read More »

Mindfulness in het onderwijs

Een oud-docent zei ooit tegen mij: ‘Lesgeven doe je met je hart.’ Op dat moment begreep ik nog niet wat hij daarmee bedoelde. Nu ik zelf voor de klas sta, snap ik wat hij destijds bedoelde. Ik geef les vanuit mijn hart en ben er helemaal met mijn hart voor degenen die ik lesgeef. Ik

Read More »
mindfulness en vertrouwen

Wat is mindfulness, deel 4: vertrouwen

Mindfulness heeft positieve effecten op je lichamelijke gezondheid. Bovendien heeft mindfulness een grote invloed op je gemoed en welzijn.
Een van de pijlers van mindfulness is vertrouwen. In dit artikel wordt duidelijk wat het effect is van deze pijler op jezelf en de mensen om je heen.

Read More »
Eindeloos beginnen

Wat is mindfulness, deel 3: eindeloos beginnen

In onze snelle maatschappij kun je het contact met jezelf verliezen. Onbewust dan wel bewust doe je toch aan een hoop dingen mee die jou uit je evenwicht kunnen halen. Je moet van alles en dat is ook zogenaamd allemaal belangrijk terwijl je eigenlijk het belangrijkste vergeet, jezelf. Onze maatschappij schreeuwt om mindfulness, want mindfulness geeft je gereedschappen om je ook in moeilijke tijden overeind te houden. Met mindfulness verdiep je niet alleen het contact met jezelf, maar zeker ook met anderen. En juist van sterke en goed banden met iedereen om je heen is ook bekend dat deze in hoge mate samenhangen met gezondheid en welbevinden. Daarom is één van de pijlers in de mindfulness ‘eindeloos beginnen’, want kijk eens naar de mensen om je heen met een nieuwe frisse blik en laat je oordelen achterwege.

Read More »
Wat is mindfulness?

Wat is mindfulness, deel 2: geduld

Wist je dat de hersenen bij monniken of andere meditatie-atleten meer witte en grijze massa bevatten? Bovendien bevatten deze hersenen meer en betere connecties hebben. Mensen die al langere tijd regelmatig mediteren kunnen hun gedachten en emoties veel meer bewust sturen. Kortom, dit vereist dus oefening, want ons brein is het meest ingewikkelde orgaan. Onze hersenen worden namelijk door heel veel dingen beïnvloed. Onze zintuiglijke waarnemingen, onze handelingen en zelfs onze gedachten en verbeeldingen hebben invloed op de hersenen. Bovendien kan ons brein ons hele leven lang veranderen, want hersenen kunnen nieuwe verbindingen tussen neuronen maken. Dit heet neuroplasticiteit.

Read More »
Een afdwalende geest is een gelukkige geest

Wat is mindfulness, deel 1: niet oordelen

Wist je dat er drie tot vier seconden nodig zijn om onaangename dingen in je langetermijngeheugen te plaatsen? En wist je dat er 15 tot 20 seconden nodig zijn om een aangename ervaring in het langetermijngeheugen vast te zetten? Het brein heeft dus langer nodig om een aangename ervaring op te nemen. Hier kan mindfulness een heel grote rol in spelen.

Read More »

De zeven pijlers van mindfulness

Gratis

Gratis e-book

Shopping Cart
Scroll naar top